Laskavelsko

Laskavelsko

První nezávislý stát neovlivňovaný tržní politikou, náboženstvím, bankovnictvím a penězi, který má jedno jediné motto vlády, práva a ústavy:

Mám li se mít dobře já, musí se mít dobře všichni

Charakter státu – První lidově akademická společnost.

První lidově akademická společnost je první podobou státu, ve kterém jsou veškeré zájmy nastavovány všemi tak, aby byly výhodné pro všechny, což znamená, že pokud chce mít nějakou výhodu jeden občan, tak je stejná výhoda zajištěna všem občanům.

První lidově akademická společnost  klade hlavní důraz na vzdělanost, vědu, spokojenost, soudržnost, zdvořilost, ohleduplnost a společné odborné a znalostní zajištění soběstačnosti všech jednotlivců i všech jednotlivých rodin a to ve všech oblastech. Je tomu tak proto, protože neznalost odbornosti způsobuje závislost, závislost  způsobuje nespokojenost a toto vše podporuje využívání neznalých a závislých těmi, kteří si na neznalosti a závislosti staví trh finančního businessu, protože s neznalostí a závislostí se velice snadno obchoduje.

Chod státu – První lidově akademická komora.

První lidově akademická komora je složena s dobrovolníků, kteří vykonávají dobrovolnou funkci v komoře a veškeré návrhy této První lidově akademické komory jsou před schválením vždy prvně uvedeny na stránkách www.laskavelsko.cz v sekci Centrum návrhů pro Laskavelsko a to tak, aby se ke každému návrhu První lidově akademické komory mohl vyjádřit všechen lid celé První lidově akademické společnosti. Všechny komentáře ke všem návrhům musí být věcné, stručné, neanonymní a slušně formulované, aby se všichni vždy zaměřili pouze na řešení daného tématu.

Reprezentanti státu – Dobrovolní diplomaté.

Dobrovolní diplomaté coby reprezentanti státu dohlíží na chod státu a spokojenost lidu, reprezentují stát navenek a jednají s okolními státy ve věcech odsouhlasených První lidově akademickou komorou.

První lidově akademická společnost má proto možnost, mít více reprezentantů státu a to vždy podle potřeby.

Lokalita státu – Dle výběru obyvatel.
Podoba státu – Výstavbou stran obyvatel.
Rozloha státu – Dle zájmu ze strany obyvatel.

Míst k založení nového státu výrazně ubylo, protože všechna území již patří nějakému státu. Je tedy buď možnost kolektivního a společného odkupu nějakého území, na kterém by bylo možno stát založit a nebo založit stát na území mezinárodních vod, které patří všem a to vybudováním umělého ostrova složeného z modulových částí základové desky, kterou každý jednotlivý obyvatel přispěje k vybudování ostrova, kdy základní modulová část vypočtená  na každou jednu osobu činí maximálně 300 m2 v závislosti na rozloze mezinárodních vod. Z této každé základní modulové části s maximální rozlohou 300 m2 na osobu,  jsou vždy 2/3 v trvalém a stálém vlastnictví každého jednotlivce a 1/3 z této každé základní modulové části, tvoří plochu společnou. Každý modulový základ je možno každým jednotlivcem rozšiřovat i nad těchto 300 m2 na osobu, pokud by o stejné rozšíření projevili zájem i ostatní jednotlivci v První lidově akademické společnosti a toto rozšíření by bylo prostorově možné, kdy tomu je takto proto, aby nevznikala nikdy žádná vlastnická nerovnost v plochách pozemků u jednotlivých obyvatel Laskavelska.

Daň z pozemku kteréhokoli modulového základu ostrova se nikdy hradit nebude a bude osvobozena od daní i veškerá činnost vedoucí k růstu První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko.

Obchodování za účelem finančního či jiného zisku v První lidově akademická společnosti státu Laskavelsko, nebude nikdy povoleno v oblastech základních potřeb, jako jsou pozemky, bydlení, energie, oděvy, potraviny, komunikace, zdravotnictví a doprava, protože zajištění těchto potřeb v První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko bude pod kolektivní správou a užíváním, které budou mít všichni občané První lidově akademická společnosti státu Laskavelsko zdarma.

Pronájem pozemků, nemovitostí, či čehokoli jiného za účelem finančního či jakéhokoli jiného zisku bude v První lidově akademické společnosti nepřípustné a to z důvodu zajištění rovnoprávnosti všech obyvatel Laskavelska a zamezení využívání jedné skupiny skupinou druhou.

Půjčky, úroky z půjček a jakékoli finanční háčky a návnady, za účelem získání neplodného a nic netvořícího úrokového zisku, bude v První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko nepřípustné a to opět z důvodu zajištění rovnoprávnosti všech a zamezení, aby jedna skupina využívala skupinu druhou.

Veškeré finance, které budou První lidově akademickou společností kumulovány prostřednictvím jakýchkoli obchodů s okolními státy, budou tvořit fond pro rozvoj a obchodování První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko s okolními státy a to proto, aby byla První lidově akademická společnost státu Laskavelsko vždy plně finančně soběstačná a nikdy si nemusela půjčovat od okolních států a zadlužovat tak, kteroukoli půjčkou z venčí, lid v  První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko.

K soběstačnosti a nezávislosti První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko bude přispívat vlastní vědecký výzkum, vlastní rozvoj nových technologií a vlastní speciální vědomostní výuka a školení všech občanů v První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko.

Pozemky, bydlení, energie, oděvy, potraviny, komunikace, zdravotnictví a doprava budou v První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko nastaveny tak, aby byly v První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko vždy pro všechny zdarma.

Aby se předcházelo nedostatku odborníků z řad lékařství a dalších vědeckých oborů nutných pro chod a řádné fungování První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko, tak bude každý jednotlivec veden k vědomostní všeznalosti a to ve všech potřebných vědeckých oborech, za pomocí umělé inteligence a doplňků, které budou spolu se znalostmi zajišťovat každému jednotlivci odbornost ve všech potřebných vědeckých oborech. Díky těmto všeobecným znalostem budou všichni jednotlivci plně soběstační, což zajistí prosperitu, fungování a chod První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko.

Bezpečnost v První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko bude zajišťovat umělá inteligence spolu s IQ obrannými systémy v součinnosti s dobrovolnými strážci bezpečnosti, kteří budou v případě nutnosti připraveni chránit zájmy práv všech občanů v První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko. Dobrovolným strážcem může být kterýkoliv občan, případně i všichni občané První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko.

Občanem První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko se může stát každý, koho odsouhlasí všichni ostatní občané  První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko a kdo přispěje k vybudování ostrova svojí základní modulovou částí max.300 m2 na osobu.

Pro občany jiných států, kteří se budou chtít stát občany První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko, kteří by byli v jiných státech zadluženi a tomuto problému čelí a bude čelit čím dál větší měřítko lidstva, má První lidově akademická společnost státu Laskavelsko řešení ve formě oddlužení těchto občanů jiných států, kdy každé jednotlivé odsouhlasení takovéhoto oddlužení bude vždy předmětem schvalování všemi občany a to dle finančních možností První lidově akademické společnosti státu Laskavelsko.

Peníze k penězům, lidi k lidem !

Až všichni pochopí, že dávají zbytečně svoji životní energii tržnímu obchodování a penězům místo toho, aby svoji životní energii dávali sami sobě a své rodině, budou všichni šťastní !